Personvernerklæring

Mindreermer.no eies og driftes av Plumeria AS. Din rett til personvern er viktig for oss i Plumeria AS og i denne personvernerklæringen kan du lese om hva slags data vi behandler, hvordan vi samler den inn og hvilke rettigheter du har. Denne personvern erklæringen er utarbeidet i henhold til personopplysningsloven og GDPR. Dersom du skulle ha noen spørsmål, eller noe føles uklart ber vi deg vennligst kontakte oss i henhold til punktet Kontakt oss. Erklæringen gjelder bruk av våre nettsider, informasjon du legger igjen der, samt data vi får fra andre kilder som nyhetsbrev eller andre tredjeparts kilder. I tillegg til denne erklæringen gjelder også vår cookie policy og egne vilkår for bruk av våre tjenester.

Kontakt oss

Ansvarlig for behandling av personopplysninger på Plumeria AS er Dorthe Nilssen Östman. Hvis det er noen spørsmål til disse personvernreglene, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.

dorthe@mindreermer.no

Hvordan vi lagrer informasjon om deg som person

E-postlister

På nettsiden kan du finne en boks for å melde deg opp for å få tilsendt e-post. Det vil si at du kan registrere deg på vår e-post liste for nyhetsbrev, eller du kan registrere deg for å få tilsendt f eks et pdf dokument eller en e-bok. Du blir da bedt om å registrere navn og e-post adresse. Det vil stå klart og tydelig hva vi kommer til å sende deg. Om du melder deg på en liste for nyhetsbrev, så vil du motta e-post med ryddetips, tips om rutiner og metoder for å forenkle livet. Vi bruker ConvertKit sin tjeneste for utsendelse av denne type e-post, og du vil alltid ha mulighet til å melde deg av lister du står på.

Sletting av data

Som oven nevnt, så kan du når som helst melde deg av e-post lister du står på. Du har rett til å kreve din data slettet når som helst. Ønsker du dette ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i toppen av denne avtalen.

Om vi har sendt deg en faktura for en tjeneste du har kjøpt fra oss, så kan vi naturlig nok ikke slette regnskapsbilag, da vi er pliktig å oppbevare disse i 5 år.

Behandlingstid

Plumeria AS behandler i utgangspunktet dine personopplysninger og eventuelle kjøpsdata så lenge vi har kontraktsmessige forpliktelser, lovpålagte forpliktelser (bokføring), så lenge vi har et aktivt kundeforhold, eller så lenge du ikke har motsatt deg denne behandlingen.

Sikkerhet

Regler for bruk og lagring av persondata stilles strenge krav til sikkerhet både teknisk og organisatorisk for å forhindre tap, inngripen eller andre risiko. Plumeria AS forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av din data i tråd med utvikling og forbedrede muligheter.

Tilgang til dine personopplysninger

I utgangspunktet er personvernlovgivningen svært streng med tanke på hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger. Plumeria AS gjennomfører tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tilpasninger av alle våre tjenester for å sikre at dine personopplysninger ikke havner på avveie. Kun personer som jobber for Plumeria AS med behov for tilgang har anledning til å se dine personopplysninger. Utover dette er det strenge krav til hvilke av våre samarbeidspartnere som får tilgang til dataen. Dette styres i alle tilfeller av en egen databehandleravtale mellom oss og våre leverandører.

Våre godkjente databehandlere leverer tjenester som følger.
* Teknisk leverandør og serverdrift for våre nettsider.
* CRM-leverandør for kommunikasjon og lagring av kundeforhold.
* Markedsføringspartnere får kun tilgang dersom særskilt samtykke er innhentet fra deg.
* Regnskap.

Dine data behandles ikke utenfor grensene av EU eller EØS. Alle våre leverandører etterlever dette kravet til sikkerhet. Vi selger eller deler aldri din persondata med noen tredjepart utover våre tjenesteleverandører. I situasjoner der vi blir pålagt av norske myndigheter å utgi personopplysninger gjøres dette i tråd med våre juridiske retningslinjer for utlevering av slik data.

Tredjepartslinker

Av og til, etter eget skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på vår nettside. Disse tredjepartssidene har separate og uavhengige personvernserklæringer. Vi har derfor ingen ansvar for innholdet og aktivitetene til disse sidene. Men vi ønsker å beskytte integriteten til vårt nettsted og ønsker alle tilbakemelding om disse sidene velkommen.

Endringer eller oppdateringer

Plumeria AS forbeholder seg retten til å når som helst endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med en hver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Endringene publiseres på våre nettsider mindreermer.no. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.