Jeg vil være en person som klarer å holde fokus på én ting av gangen. Grunnen til at jeg vil det er fordi jeg ikke lenger tror på at det kommer så mye godt ut av å ha mange baller i lufta samtidig. Min erfaring er heller at det byr på uro og stress. Men jeg øver jo også fordi det ligger ganske dypt i meg at jeg skal holde på med massevis samtidig. 

Undres hvorfor? Kanskje fordi jeg selv, frem til nå har trodd at det er «produktivt» eller at man vil oppleves som det, hva vet jeg. Uansett, tapper det meg for energi. Energi jeg heller vil bruke på noe som gir meg avkastning på mestring, engasjement og tilstedeværelse. Som igjen, pga akkurat disse momentene allikevel bedrer kvalitet og produktivitet på det jeg gjør.

Kjenner du også som meg? At du vil være mer oppmerksom rundt det du foretar deg?

Da har jeg 3 erfaringer å dele for å lykkes: 

  1. Flytt daglig alle gjøremål, eller ting som krever din oppmerksomhet ut av hode og ned i skrift. Til et trygt og tilgjengelig sted. 
  2. Søk etter meningen bak hvorfor du vil prioritere den ene oppgaven før den andre.
  3. Lag deg et system som du nummerer og prioriterer deretter og utfør eks. antall oppgaver daglig. Ikke vær for ambisiøs!

For meg handler ikke dette egentlig mest om den fysiske ryddingen i seg selv, men om å redusere fysiske gjenstander til et nivå som gir et oversiktlig og energifylt miljø og være i. 

Etablerer man gode rutiner for «håndtering» av hjemmet oppe på dette, er dette PERFEKTE VERKTØY til bruk for å frigjøre tid og mental «plass». 

FOR rydding i seg selv er det vel ikke så mange som elsker å bruke tid på?

Beholder man det som gir nytte og glede av gjenstander og etablerer systemer og rutiner i det daglige BLIR det mer tid til overs. Til for eksempel å leve ut mer av den livsstilen man ønsker. For egen del, en forutsetning for «mental plass» og energi. 

Jeg vegres mer og mer av å sløse tid på ting jeg ikke tror på. 

Sikkert fordi jeg blir eldre og mer bevisst på at jeg rett og slett ikke vil bruke dyrbar tid på det som ikke er så meningsfylt for meg. 

Ved å rydde plass i det fysiske handler om å gi meg selv de beste forutsetningene for å kunne holde meg klartenkt. 

Klartenkt rundt daglige valg om hva jeg skal legge tid og energi på for å være motivert, harmonisk, ha gode relasjoner og gjennomføringskraft til det jeg virkelig VIL bruke tiden på. 

For livet det er bare akkurat nå. Summen av hver valg for hver dag blir til slutt totalen. 

Derav ikke noe stort poeng å vente med opprydning og rutiner om du også tror på at dette henger sammen.

Jeg tuller ikke!

De synes KonMari metoden er spennende. 

Jeg tror at kan man fange barnas  interesse til å lære seg denne metoden når de er små legges det et viktig kunnskapsgrunnlag.

Jeg er helt overbevist om at det har noe å si for deres fremtid at de har fått lære hva det betyr å omgi seg med ting man er glad for å eie. 

Jeg tror også det er ekstremt viktig at de har «observert» at det å opprettholde omgivelsene å holde orden bidrar til noe positivt. 

Vi voksne har en stor innvirkning på barna ifht hvordan de senere i livet skal få oppleve viktigheten av struktur og rutiner i en kaotisk og overveldende verden. 

De lærer IKKE metodene i praksis for noe annet sted enn hjemme. 

Sannsynligheten er større for at de gjør som vi gjør, enn gjør som vi sier.

Derfor er de jo sånn da… at det hviler et ansvar på meg som forelder å lære de det jeg kan om KonMari metoden.

En bonus er om de også etterhvert lager seg rutiner for å rydde daglig. 

Når de blir større tror jeg uansett at de kan se de store linjene i hvilken fordel det er å ha struktur, samt bare omgi seg med gjenstander som påvirker deres glede.

Det å erfare mekanismene som skjer når man «linker» egne kjerneverdier til mål og handlinger har vært en a-ha opplevelse for meg. 

Selv om man har kjent på kroppen at dette henger sammen har jeg virkelig måtte jobbe for å forstå hva dette faktisk betyr for meg i praksis. Jeg har måtte grave i mine erfaringer og opplevelser for å klare definere hva som er mine virkelige innerste grunnverdier. 

Først har jeg måtte sette ord på hva en en verdi er og betyr for meg, og den har kommet ut slik:

En verdi er for meg selve meningen bak og drivkraften i det jeg gjør. Et iboende indre kompass, nært knyttet til mine følelser som jeg navigerer etter for å leve et godt liv. 

Vi har alle et sett av verdier vi navigerer etter i ulike situasjoner. Dette kan for eksempel være: kunnskap, forståelse, samhold, ærlighet, lojalitet, vennlighet osv.

For min del når det kommer til å sette mine viktigste mål for 2021 har jeg knyttet det til de verdiene i meg som kjennes aller viktigst nå: 

  • Glede
  • Bevissthet
  • Relasjoner 

Mitt hovedfokus for 2021 knyttet mot disse er: 

  • Å øke min bevissthet og oppmerksomhet på de aktiviteter og oppgaver jeg vet gir meg følelse av mestring og glede. Det vil si  at at jeg vil prøve å styre min tidsbruk og mine prioriteringer etter hva som understøtter mine 3 utvalgte, viktigste verdier. 
  • Jeg skal formidle kunnskapen min til andre. Opprydningen med KonMari metoden var i det store og hele starten på denne reisen av innsikt for meg. Den erfaringen jeg har og som jeg tilegner meg fremover vil jeg dele med andre som ønsker det. 
  • Slutte med multitasking.  Hvor mer krevende oppgavene blir jo dårligere kvalitet blir det på resultatet av de oppgavene jeg hopper frem og tilbake i. Når man multitasker handler det mer om at man IKKE klarer å blokkere ut andre ting, enn hvordan man klarer å fokusere. Forskning viser faktisk at man blir 40% mindre produktiv av å holde på med det også.
  • Lage en konkret plan som understøtter disse tingene, og følge den!

Romjulen for meg er en tid jeg bruker mye til refleksjon. Det kommer en helt naturlig trang til å evaluere og justere det jeg ønsker å ha sterkere fokus på i livet mitt. Året som har gått har vært utfordrende for de fleste av oss. Helt sikkert på ulike plan og nivåer avhengig av hvilken situasjon man stod i før pandemien.

Jeg har kjent på frykt. Spesielt i starten på pandemien hadde jeg en uro. Jeg er høysensitiv av natur, og jeg kjente på den tunge og usikre energien som omga oss.

For min del har jeg erfaring av at det er gjennom vanskelige perioder jeg vokser som menneske. Dette tror jeg er knyttet til at vi blir tvunget til å søke inn i oss selv, der noe kjennes vanskelig. Under frykt og usikkerhet kan jeg utvilsomt ikke la være å kjenne på at det foregår noe inni meg. For min del reagerer jeg med å bli ekstremt søkende for å finne løsninger og svar og for å svekke uroen.

For denne pandemien har man ikke enda funnet svar (forhåpentligvis snart med vaksine), men jeg føler allikevel at jeg på en viktig måte har knyttet sterkere bånd til hva som ligger i mitt verdigrunnlag. Det vil si at jeg kjenner mer på hva som er viktig å bruke tiden på, og ironisk nok kjenner jeg kanskje mer på glede i nuet enn før.

Jeg ønsker for min egen del nå å bruke denne erfaringen til noe konstruktivt. Ta med meg innsikten, videreutvikle og omsette den til bevisste valg for året som kommer.

Dette har jeg allerede startet med som en papirøvelse. Det er viktig for meg å manifestere det som er viktig ved å få det ut av hodet og ned i skrift. Så henger jeg det på tavlen min og kanskje skriver jeg de viktigste stikkord på speilet mitt. Et viktig fokus kan man ikke bli påminnet for ofte.

Sånn konkret betyr dette at for det nye året som kommer er at jeg har sortert ut, og spisset mine mål og aktiviteter i tråd med mine verdier. Det vil si hva som innerst inne gir mening for meg å holde på med.

Blant annet er et av mine mål for 2021 å fortsette å søke høyere bevissthet generelt, men også knytte dette med verdisyn til bruk av «verktøy» som KonMari metoden er.

En kickstart for bevisstgjøring går hånd i hånd med KonMari metoden. Å rydde etter denne metoden i de fysiske omgivelsene øker bevisstheten og tilknytningen til dypere verdier omkring andre aspekter i livet. Dette kan derfor være starten på å finne rettesnoren for valgene vi tar fremover.

Å ta valg relatert til mer dyptliggende verdier er jeg overbevist om trekker oss mot et mer gledesfullt liv.

Mer om disse refleksjonene i 2021. Heng gjerne med.

Jeg elsker opplevelsen av at man gjennom sin egen kraft og kunnskap kan påvirke og gjennomføre endring. Hva enn det måtte være er det å endre noe fra en tilstand, til en ny og bedre min største drivkraft. Om det være seg å organisere hjemmet, skape system som fungerer til sin hensikt, eller hjelpe andre gjennom noe vanskelig. Finne, løsninger, gjennomføre og se forandringen er like spennende faser av denne prosessen.

I en periode av livet levde jeg, på flere måter ikke i samsvar med mine verdier. Jeg hadde feil fokus og drev rovdrift på min drivkraft. Jeg var altfor opptatt av anerkjennelse fra andre som mål på hvor vellykket ting ble, på bekostning av hva jeg egentlig trodde på som menneske. Resultatet av å ikke underveis lytte til hva kropp og sinn signaliserte meg om at jeg var på feil spor førte til en bråstopp av overveldelse på alle plan. Sammen med selvfølelsen forsvant også gjennomføringskraften til å endre retning.


Noen ganger er det bare sånn at noe kommer ens vei, «LØSNINGEN» strekker ut sin hånd. Kartet for stien videre ligger plutselig rett foran øynene dine. Dette var Marie Kondo, hennes praksis og filosofi for meg. Metoden passet som hånd i hanske og ble min brekkstang for veien videre.

Ved å visualisere hvordan jeg ønsket at livet mitt optimalt skulle se ut der fremme, rydde meg gjennom absolutt alle eiendelene mine og beholde det som ga glede tok jeg eierskap til metoden fullt ut. Jeg ryddet meg bokstavelig talt til svar på ting jeg hadde unngått å ta tak i, selvfølelsen og gjennomføringsevnen min kom tilbake. Jeg fikk energi til å gjennomføre de valg som måtte til for ta meg i den retning jeg ønsket å leve. Resultatet av prosessen kan jeg bare beskrive som magisk for å oppnå mental klarhet om hva og hvor man vil i livet, og hvorfor.

Etter dette vet jeg at jeg for all tid fremover bare ønsker å omgi meg med gjenstander jeg har nytte og glede av.  Et hjem fylt av rot og unødvendigheter er jeg overbevist om står i veien for vår personlige utvikling.