Jeg vil være en person som klarer å holde fokus på én ting av gangen. Grunnen til at jeg vil det er fordi jeg ikke lenger tror på at det kommer så mye godt ut av å ha mange baller i lufta samtidig. Min erfaring er heller at det byr på uro og stress. Men jeg øver jo også fordi det ligger ganske dypt i meg at jeg skal holde på med massevis samtidig. 

Undres hvorfor? Kanskje fordi jeg selv, frem til nå har trodd at det er «produktivt» eller at man vil oppleves som det, hva vet jeg. Uansett, tapper det meg for energi. Energi jeg heller vil bruke på noe som gir meg avkastning på mestring, engasjement og tilstedeværelse. Som igjen, pga akkurat disse momentene allikevel bedrer kvalitet og produktivitet på det jeg gjør.

Kjenner du også som meg? At du vil være mer oppmerksom rundt det du foretar deg?

Da har jeg 3 erfaringer å dele for å lykkes: 

  1. Flytt daglig alle gjøremål, eller ting som krever din oppmerksomhet ut av hode og ned i skrift. Til et trygt og tilgjengelig sted. 
  2. Søk etter meningen bak hvorfor du vil prioritere den ene oppgaven før den andre.
  3. Lag deg et system som du nummerer og prioriterer deretter og utfør eks. antall oppgaver daglig. Ikke vær for ambisiøs!