For meg handler ikke dette egentlig mest om den fysiske ryddingen i seg selv, men om å redusere fysiske gjenstander til et nivå som gir et oversiktlig og energifylt miljø og være i. 

Etablerer man gode rutiner for «håndtering» av hjemmet oppe på dette, er dette PERFEKTE VERKTØY til bruk for å frigjøre tid og mental «plass». 

FOR rydding i seg selv er det vel ikke så mange som elsker å bruke tid på?

Beholder man det som gir nytte og glede av gjenstander og etablerer systemer og rutiner i det daglige BLIR det mer tid til overs. Til for eksempel å leve ut mer av den livsstilen man ønsker. For egen del, en forutsetning for «mental plass» og energi. 

Jeg vegres mer og mer av å sløse tid på ting jeg ikke tror på. 

Sikkert fordi jeg blir eldre og mer bevisst på at jeg rett og slett ikke vil bruke dyrbar tid på det som ikke er så meningsfylt for meg. 

Ved å rydde plass i det fysiske handler om å gi meg selv de beste forutsetningene for å kunne holde meg klartenkt. 

Klartenkt rundt daglige valg om hva jeg skal legge tid og energi på for å være motivert, harmonisk, ha gode relasjoner og gjennomføringskraft til det jeg virkelig VIL bruke tiden på. 

For livet det er bare akkurat nå. Summen av hver valg for hver dag blir til slutt totalen. 

Derav ikke noe stort poeng å vente med opprydning og rutiner om du også tror på at dette henger sammen.