Jeg tuller ikke!

De synes KonMari metoden er spennende. 

Jeg tror at kan man fange barnas  interesse til å lære seg denne metoden når de er små legges det et viktig kunnskapsgrunnlag.

Jeg er helt overbevist om at det har noe å si for deres fremtid at de har fått lære hva det betyr å omgi seg med ting man er glad for å eie. 

Jeg tror også det er ekstremt viktig at de har «observert» at det å opprettholde omgivelsene å holde orden bidrar til noe positivt. 

Vi voksne har en stor innvirkning på barna ifht hvordan de senere i livet skal få oppleve viktigheten av struktur og rutiner i en kaotisk og overveldende verden. 

De lærer IKKE metodene i praksis for noe annet sted enn hjemme. 

Sannsynligheten er større for at de gjør som vi gjør, enn gjør som vi sier.

Derfor er de jo sånn da… at det hviler et ansvar på meg som forelder å lære de det jeg kan om KonMari metoden.

En bonus er om de også etterhvert lager seg rutiner for å rydde daglig. 

Når de blir større tror jeg uansett at de kan se de store linjene i hvilken fordel det er å ha struktur, samt bare omgi seg med gjenstander som påvirker deres glede.