Det å erfare mekanismene som skjer når man «linker» egne kjerneverdier til mål og handlinger har vært en a-ha opplevelse for meg. 

Selv om man har kjent på kroppen at dette henger sammen har jeg virkelig måtte jobbe for å forstå hva dette faktisk betyr for meg i praksis. Jeg har måtte grave i mine erfaringer og opplevelser for å klare definere hva som er mine virkelige innerste grunnverdier. 

Først har jeg måtte sette ord på hva en en verdi er og betyr for meg, og den har kommet ut slik:

En verdi er for meg selve meningen bak og drivkraften i det jeg gjør. Et iboende indre kompass, nært knyttet til mine følelser som jeg navigerer etter for å leve et godt liv. 

Vi har alle et sett av verdier vi navigerer etter i ulike situasjoner. Dette kan for eksempel være: kunnskap, forståelse, samhold, ærlighet, lojalitet, vennlighet osv.

For min del når det kommer til å sette mine viktigste mål for 2021 har jeg knyttet det til de verdiene i meg som kjennes aller viktigst nå: 

  • Glede
  • Bevissthet
  • Relasjoner 

Mitt hovedfokus for 2021 knyttet mot disse er: 

  • Å øke min bevissthet og oppmerksomhet på de aktiviteter og oppgaver jeg vet gir meg følelse av mestring og glede. Det vil si  at at jeg vil prøve å styre min tidsbruk og mine prioriteringer etter hva som understøtter mine 3 utvalgte, viktigste verdier. 
  • Jeg skal formidle kunnskapen min til andre. Opprydningen med KonMari metoden var i det store og hele starten på denne reisen av innsikt for meg. Den erfaringen jeg har og som jeg tilegner meg fremover vil jeg dele med andre som ønsker det. 
  • Slutte med multitasking.  Hvor mer krevende oppgavene blir jo dårligere kvalitet blir det på resultatet av de oppgavene jeg hopper frem og tilbake i. Når man multitasker handler det mer om at man IKKE klarer å blokkere ut andre ting, enn hvordan man klarer å fokusere. Forskning viser faktisk at man blir 40% mindre produktiv av å holde på med det også.
  • Lage en konkret plan som understøtter disse tingene, og følge den!