Romjulen for meg er en tid jeg bruker mye til refleksjon. Det kommer en helt naturlig trang til å evaluere og justere det jeg ønsker å ha sterkere fokus på i livet mitt. Året som har gått har vært utfordrende for de fleste av oss. Helt sikkert på ulike plan og nivåer avhengig av hvilken situasjon man stod i før pandemien.

Jeg har kjent på frykt. Spesielt i starten på pandemien hadde jeg en uro. Jeg er høysensitiv av natur, og jeg kjente på den tunge og usikre energien som omga oss.

For min del har jeg erfaring av at det er gjennom vanskelige perioder jeg vokser som menneske. Dette tror jeg er knyttet til at vi blir tvunget til å søke inn i oss selv, der noe kjennes vanskelig. Under frykt og usikkerhet kan jeg utvilsomt ikke la være å kjenne på at det foregår noe inni meg. For min del reagerer jeg med å bli ekstremt søkende for å finne løsninger og svar og for å svekke uroen.

For denne pandemien har man ikke enda funnet svar (forhåpentligvis snart med vaksine), men jeg føler allikevel at jeg på en viktig måte har knyttet sterkere bånd til hva som ligger i mitt verdigrunnlag. Det vil si at jeg kjenner mer på hva som er viktig å bruke tiden på, og ironisk nok kjenner jeg kanskje mer på glede i nuet enn før.

Jeg ønsker for min egen del nå å bruke denne erfaringen til noe konstruktivt. Ta med meg innsikten, videreutvikle og omsette den til bevisste valg for året som kommer.

Dette har jeg allerede startet med som en papirøvelse. Det er viktig for meg å manifestere det som er viktig ved å få det ut av hodet og ned i skrift. Så henger jeg det på tavlen min og kanskje skriver jeg de viktigste stikkord på speilet mitt. Et viktig fokus kan man ikke bli påminnet for ofte.

Sånn konkret betyr dette at for det nye året som kommer er at jeg har sortert ut, og spisset mine mål og aktiviteter i tråd med mine verdier. Det vil si hva som innerst inne gir mening for meg å holde på med.

Blant annet er et av mine mål for 2021 å fortsette å søke høyere bevissthet generelt, men også knytte dette med verdisyn til bruk av «verktøy» som KonMari metoden er.

En kickstart for bevisstgjøring går hånd i hånd med KonMari metoden. Å rydde etter denne metoden i de fysiske omgivelsene øker bevisstheten og tilknytningen til dypere verdier omkring andre aspekter i livet. Dette kan derfor være starten på å finne rettesnoren for valgene vi tar fremover.

Å ta valg relatert til mer dyptliggende verdier er jeg overbevist om trekker oss mot et mer gledesfullt liv.

Mer om disse refleksjonene i 2021. Heng gjerne med.